Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (viết tắt VNPT) là một tập đoàn viễn thông nhà nước chuyên về lĩnh vực đầu tư & kinh doanh hạ tầng viễn thông. VNPT được xếp hạng là doanh nghiệp lớn thứ 3 tại Việt Nam – theo công bố của VNR.

VNPT là tập đoàn kinh tế nhà nước đứng số 2 về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông tại Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam giao trọng trách là chủ đầu tư và là doanh nghiệp được quyền kinh doanh, vận hành & khai thác vệ tinh đầu tiên của Việt Nam, VINASAT-1VINASAT-2

Cơ Quan Chủ Quản

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra đời theo Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 1/4/1998 đến 22/12006, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt thực hiện cổ phần hóa tại 42 doanh nghiệp & bộ phận doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ngày 24/6/2010, Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên. Do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức

 • Văn phòng tập đoàn
 • Ban Tài chính – Chiến lược
 • Ban Kiểm soát nội bộ
 • Ban Nhân lực
 • Ban Tuyên giáo – Truyền thông
 • Ban Phát triển thị trường
 • Ban Kế toán – Tài chính
 • Ban Chất lượng
 • Ban Kế hoạch – Đầu tư
 • Ban Công nghệ
 • Ban Kiểm tra – Pháp chế – Thanh tra

Liên hệ tư vấn dịch vụ

  ? Phòng bán hàng VNPT

  ? Hotline 24/7: 0949752468

  ? Website: www.vnptvinh.com

  ? Fanpage: VNPT

Bạn Có Quan Tâm